fbpx

Elinikäinen oppiminen on henkilöbrändäystä

Artikkelit

Miten elinikäinen oppiminen eli muuntautumiskyky työelämän tarpeisiin liittyy henkilöbrändiin? Henkilöbrändi perustuu asiantuntijuuteen, henkilön kehittymiskykyyn ja vahvuuksiin sekä siihen, mihin suuntaan henkilö henkilöbrändiä kuljettaa. On kuljettava ajassa, haisteltava trendejä, päivitettävä osaamista ja uskallettava kertoa näkemyksistä julkisesti. Henkilöbrändäys on itsensä tekemistä ajankohtaiseksi ja mielenkiintoiseksi asiantuntijaksi, joka herättää tunteita tai johon on helppo samaistua. Jos henkilöbrändisi eroaa siitä, mitä olet sosiaalisissa kohtaamisissa, niin henkilöbrändisi ei ole kunnossa. Parhaimmillaan henkilöbrändi vahvistuu face-to-face-kohtaamisissa, jossa keskustelu jatkuu sujuvasti.

Tarinani kohti henkilöbrändäystä oli se, että työelämäni katkaisi 10 vuotta sitten loppuunpalaminen. Toipuminen  ja itsensä kokoaminen vei useita vuosia. Työllistyminen kotivuosien jälkeen oli suunnattoman vaikeaa. Saman varmaan kokevat kotiäidit, jotka ovat usean vuoden kotona pienten lasten kanssa. Ammatillinen asiantuntijuus, kansainvälinen yhteistyö ja vuosien työkokemus eivät työnantajien mielestä olleet ajantasalla. Mutta oliko kuitenkaan asia näin?

”Työllistyminen kotivuosien jälkeen oli suunnattoman vaikeaa.”

Kotiäitinä ala-asteikäiselle lapselle minulla oli aikaa rauhoittua, koota ajatuksiani ja löytää itseni uudestaan sekä kehittää työelämäntaitoja: digitaalista markkinointia ja johtamista, luottamustyön kautta verkostoitumista ja viestintätaitoja maisteritutkinnon päälle. Onnea matkaan tuli, kun ystäväni suositteli minulle opetustyötä – ammatinvalinnasta, jota ei koskaan ollut edes potentiaalisten ammattien listalla. Töitä oli oppilaitoksissa vaihtelevasti, sillä sielläkin painiskellaan tehostamisen kanssa.

Pohdin pitkään yrittäjyyttä henkilökohtaisen mielenkiinnon ja vahvuuksien kautta, koska muita vaihtoehtoja ei ollut. Rohkaistuin perustamaan yrityksen, josta pikkuhiljaa on muotoutunut LinkedIn-valmennus- ja uracoachingyritys. Lähdin tietoisesti rakentamaan henkilöbrändiä LinkedIn-asiantuntijuuden ympärille. Tein sisältökalenterin, valitsin teeman, sisällöt ja vaikuttamiskanavat. Ensimmäiset positiiviset kommentit tulivat tutuilta näkyvyydestä ja selkeästä sanomasta. Vuoden jälkeen henkilöbrändäys alkoi taloudellisesti tuottaa tulosta. Saan asiakkaani oman verkoston ja somen kautta. Kouluttauduin viime talvena business coachiksi ja sen tiimoilta aloitan HappyLife-ryhmäcoachingin naisille – askel askeleelta tavoitteeseen. Keväällä aloitin opettajan pedagogiset opinnot. Jatkan mielekästä opettajuutta, jonka kautta voin tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle auttamalla nuoria eteenpäin elämässä.  

”Vuoden jälkeen henkilöbrändäys alkoi taloudellisesti tuottaa tulosta.”

Muutos ei ole ollut helppoa ja se tuli osittain pakotettuna. Jokainen meistä voi kuunnella omaa sisintä ja miettiä, mitä oikeasti haluaa tehdä ja lähteä kulkemaan kohti tavoitettaan askel kerrallaan. On mielekästä tehdä työtä, joka ei ole ristiriidassa arvojeni kanssa. Opettajuus ja valmennukset tukevat toinen toisiaan, some pitää minut kiinni ajassa, saan käyttööni koko henkilökohtaisen potentiaalin ja minulla on vielä enemmän vapautta kuin monella asiantuntijalla. Henkilöbrändäys on loppujen lopuksi elinikäistä oppimista ja itsensä pitämistä relevanttina asiantuntijana tai yrittäjänä.