fbpx

Life coaching eli elämänhallintapalvelut

Mitä on life coaching?

Life Coaching eli elämäntaitovalmennus tuo apua muutokseen silloin, kun sinä kaipaat jonkun ulkopuolisen apua kirkastamaan ajatuksiasi. Valmennukseni pohjautuvat henkilökohtaisiin kokemukseen ja oivalluksiin elämänhallinnan hukkaamisesta ja burnoutista, siitä selviytymisestä ja uuden työuran löytämisestä. Valmennuksessa ohjaa sinua muutokseen elämän kipukohdissa ja oivallutan sinua löytämään vahvuutesi ja käyttämään niitä paremmin hyödyksi.

Coachina autan sinua tutkimaan ja löytämään sinulle sopivia ratkaisuja. Jos huomaan, että tarvitset toisenlaista apua, ohjaan sinut eteenpäin. Käytän life coachingissa positiivisen psykologian metodeja. Ennen valmennuksen aloitusta, haastatellaan ja tehdään kysely ongelmien kartoittamiseksi luottamuksellisesti. Aloituskeskustelu on veloitukseton.

Valmentaja tuo positiivisen paineen oman tavoitteen kanssa työskentelyyn – et jää tekemisessä yksin.

Life coaching, 60 min 100 €, sis. alv. 24%.

Jatkokerrat 60 min 90 €, sis. alv. 24%

Valmennuspakettiin sisältyy vahvuustesti, välitehtäviä ja jatkuva sähköpostituki.

Life coaching yoga kati saario

Life coaching - arjenhallintavalmennus

Arjenhallintavalmennus sopii sinulle, joka kaipaat tukea jaksamisen ja kokonaiskuormituksen hallintaan. Valmennuksen avulla tavoitellaan arkeen iloa, selkeyttä ja tasapainoa. Valmennuksen tavoite lähtee liikkeelle sinun halustasi muutokseen – tavoitteen määrittelet sinä. Muutostarve saattaa koskea esimerkiksi ajanhallintaa, hyvinvointia, perheen – ja työelämäntasapainoa.

Life coaching prosessi on ratkaisukeskeinen ja siinä edetään kohti asiakkaan määrittelemää tahtotilaa askel kerrallaan. Valmennus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan aloituskeskustelun jälkeen.

Life coaching - burnoutista työniloon

Burnoutista työniloon -valmennus sopii sinulle, joka keinut oman jaksamisen ääripisteessä. Elämänhallinta on hukassa ja tarvitset perustavanlaatuista muutosta elämään. Tunnistat tilanteen, mutta sinulla ei ole voimavaroja muutokseen yksin.

Valmennuksessa lähdetään liikkeelle arvojen määrittelystä ja niiden näkyväksi tekemisestä arjessa, sekä kokonaiskuorituksen purkamiseen. Asetetaan selkeä tavoite, jota kohden asiakas lähtee kulkemaan askel kerrallaan. Pohditaan eri vaihtoehtoja, millä tavalla saadaan mielekkyyttä elämään. Valmennus voi sisältää mm. itsetuntemuksen vahvistavia tehtäviä, arjen- ja työelämän yhteensovittamista, elämänhallintaa: lepo, syöminen, ihmissuhteet, oma aika tai ilon lisäämistä elämään.

Life coaching prosessin aikana itsetuntemuksesi vahvistuu ja sinulle kirkastuu, mitä todella haluat elämältäsi, löydät vahvuutesi, sisäiset motivaatiotekijäsi ja kiinnostuksen kohteesi, jotka ovat yhdenmukaisia arvojesi kanssa. Löydät osaamistasi ja kokemustasi pohjalta uusia näkökulmia, joita voit hyödyntää elämässä yleensä.

Saat henkilökohtaisen tuen muutosprosessissa henkilöltä, joka on itse parantunut burnoutista ja vaihtanut uudelle työuralle.

Lifecoaching - burnout
Lifecoaching - työhyvinvointi

Mitä valmennettava saa Life coachingista eli elämänhallintavalmennuksesta?

  1. Life coaching lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia itse asettamien tavoitteiden avulla.
  2. Life coach tukee asiakasta asiakasta tavoitteen kirkastamisessa ja saavuttamisessa omien vahvuuksien pohjalta.
  3. Life coach auttaa valmennnettavaa löytämään itse omat vastauksensa ja oikean suunnan elämässään.
  4. Life coaching lisää valmennettavan itsetuntemusta, joka edesauttaa tekemään oikeanlaisia valintoja elämässä.
  5. Life coach on tukijasi ja sparraajasi elämän muutoskohdassa, kun tarvitst apua suunnan valitsemisessa.