fbpx

Merkityksellisyys ja tarkoitus luovat suunnan elämälle

Artikkelit

Koronakaranteenissa olen lukenut Emily Esfahani Smithin kirjan Merkityksellisyyden voima, johon Emily on koonnut usean henkilön näkemyksiä, jotka ovat etsineet merkityksellisyyttä elämäänsä. Kirja tuo esiin myös joukon tutkimustuloksia aiheesta, sillä merkityksellisyyden ja tarkoituksen puute vaikuttaa voimakkaasti ihmisen hyvinvointiin ja voi laukaista jo masennuksen.  Merkityksellisyyden voima vastaa kysymykseen, mikä tekee elämästä merkityksellisen.

Emiliy Esfahani Smith tunnisti neljän teeman toistuvan ihmisten kertomuksissa ja tutkimuksissa: yhteenkuuluvuus, tarkoitus, tarinankerronta ja itsen ylittäminen (trascend).  Samat teemat ovat myös läsnä Aristoteleen sekä eri psykologien tavoissa määritellä merkityksellisyyttä sekä ne ovat myös keskeisiä teemoja uskonnoille. (Uskontojen traditiot antavat merkityksellisyyttä ihmisen elämään, sillä ne sijoittavat yksilön osaksi yhteisöä.)

Ryhmään kuuluminen

Tutkimus on osoittanut, että ryhmään kuulumisen tunne on tärkein merkityksellisyyden synnyttäjä. Merkityksellisyys kumpuaa siis toisen arvostamisesta, yhteisistä iloisista ja hauskoista hetkistä, joita vietetään läheisten, ystävien ja työkavereiden kesken. Psykologit ovat osoittaneet, että sosiaalinen poissulkeminen ryhmästä onkin vakava uhka merkityksellisyydelle ja ihmisen mielenterveydelle.

Myös lyhytkestoiset ja laadukkaat läheisyyden hetket ovat arvokkaita vuorovaikutustilanteita. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii lyhytkestoiset vuorovaikutustilanteet arkielämässä, kuten koiranulkoilutukseen liittyvät tapaamiset. Ihmiset ulkoiluttavat koiraansa samaan aikaan joka päivä. Näin entuudestaan tuntemattomista koiranomistajista tulee tuttuja, jotka tapaavat säännöllisesti. Koiranomistajana pidän näitä kohtaamisia laadukkaina ja vaihdan kuulumiset koiranomistajien kanssa. Työelämässä arvokkaita vuorovaikutustilanteita ovat esim. lyhyet tapaamiset kollegan kanssa työpaikkani keittiössä, jossa voin vaihtaa kuulumisia epämuodollisessa ympäristössä.

Tarkoitus vaatii itsetuntemusta

Merkitys vaatii myös tarkoituksen. Yleensä toisen ihmisen tai yhteisön auttaminen luo merkityksellisyyttä ja motivaatiota. Oman tarkoituksen löytäminen vaatii itsetutkiskelua ja itsetuntemusta, sillä olemme kaikki erilaisia omine vahvuuksineen, lahjoineen ja kokemuksineen. Siksi jokaisella meistä on oma tarkoitus, sellainen, joka on arvojemme ja identiteettimme mukainen.

Yleensä ihminen löytää tarkoituksen, kun hän keskittyy auttamaan ja palvelemaan muita, esim. kirurgit, opettajat ja papit. Tarkoituksen kanssa eläminen tekee meistä onnellisempia ja määrätietoisempia, kun tiedämme, mikä on meille hyväksi.

Merkityksellisyyden etsiminen ja kokeminen on ihmisen liikkeelle paneva voima (William Breitbart). Merkityksellisyyden kaipuu on alkanut korvata materiaalin halua jälkiteollisissa yhteiskunnissa. Kulttuurin muutos vie meitä kohti henkisiä arvoja, kuten tarkoitusta, tietoa ja yhteisöä nykyihmisen arvostaman materian ja rahan sijaan.

Tarinankerrontalla voi luoda positiivisen elämäntarinan

Tarinallistamalla elämänsä tarinankertoja yhdistelee elämänsä tapahtumia uusin tavoin, saa oivalluksia kokemuksistaan ja oppii asioita itsestään, joita hän ei ole aiemmin huomannut. Tarinankertoja voi muokata ja uudistaa tarinaa itsestään faktojen puitteissa. Tarinat antavat ihmiselle mahdollisuuden luoda itselleen positiivisen identiteetin. Psykologi Michelle Crossley tulkitsee, että mielenterveysongelmat ovat yksilön kyvyttömyyttä kertoa hyvää tarinaa omasta elämästä. Jo pienellä tarinanmuokkauksella voi olla iso vaikutus hyvinvointiimme.

Ihmisen kasvua tukevat myös toisten kertomat tarinat, koska silloin näkökulma on täysin eri kuin omassa tarinassa. Yllättävää onkin, että tutkimus on osoittanut, että kaunokirjallisuus voi auttaa trauman ja menetyksen kohdanneita ihmisiä selviytymään kokemuksestaan. Traagisia tarinoita lukemalla menetyksen kokeneet voivat prosessoida heille tapahtuneita asioita säilyttäen kuitenkin etäisyyden kokemaansa tuskaan.

Itsen ylittäminen kohottaa meidät arjen yläpuolelle

Ihminen kokee olevansa pienen pieni pilkku valtavassa maailmankaikkeudessa, mutta samalla hän kokee syvää ja voimakasta merkityksellisyyden tunnetta osana sitä. Itsen ylittämisen taustalla olevan englannin kielen saan transcend tarkoittaa jonkin ”yli menemistä” tai ”kohoamista”. Itsen ylittävä tai mystinen kokemus tarkoittaa hetkeä, jonka aikana tunnemme nousevamme jokapäiväisen arjen yläpuolelle kokemaan jotain korkeampaa. Kun saavutamme henkisen huippumme aistimme omien rajojen häviävän, minkä vuoksi emme enää tunne eroa itsen ja ympäröivän maailman välillä, esimerkiksi syvä henkinen kokemus synnytyksen aikana tai uskonnollinen hurmos.

Itsen ylittämisen aikana kaikki pikkumaiset huolet ja mielihalut häviävät. Koemme voimakasta yhteyttä muihin ihmisiin, joka haihduttaa ainakin hetkeksi pelkomme ja jättää meille tunteen rauhasta ja hyvinvoinnista.

Ihmisen kasvu alkaa haasteellisen elämäntilanteen myötä

Ihmisen kasvu alkaa haastavan elämäntilanteen aiheuttaman kamppaillun tuloksena (Tedeshi & Caloun). Useimmat ovat kuulleet, että traumaperäinen stressihäiriö voi romahduttaa ihmisen, mutta harvat ovat kuulleet trauman jälkeisestä kasvusta. Moni kokee traumaperäisiä häiriöitä, kuten painajaisia, ilman että sairastuvat häiriöön. Tutkijat ovat osoittaneet, että yli puolet traumasta selvinneistä kertoo trauman jälkeisestä kasvusta eli myönteisestä muutoksesta, joka ohjaa ihmistä oikeaan suuntaan.  Haasteellinen elämäntilanne pakottaa ihmisen pohtimaan elämäänsä ja valintojaan ja muuttamaan oivallusten myötä elämäänsä kohti merkityksellisempää elämää.

Se, miten ihmiset käsittelevät vastoinkäymisiä paremmin kuin toiset, tarkoittaa psyykkistä palatusmiskykyä eli resilienssiä. (lähde: Suomen mielenterveysseura). Resilienssiä voi onneksi kehittää, jotta uuden vastoinkäymisen kohdalla ihminen osaa kohdata vastoinkäymisen ja purkaa sitä mielessään ja löytää voimavaroja selviytyäkseen siitä.

Koronavirus vie meidät perusasioiden ääreen: kotiin, luontoon ja läheisten luokse. Keskitymme enemmänkin henkisiin asioihin ja yhteisöön kuin kokemuksiin ja materiaan. Jokainen ihminen voi pohtia keinoja lisätä merkityksellisyyttä ja tarkoitusta elämään viettämällä aikaansa itselleen tärkeiden ihmisten kanssa ja keskittymällä asioihin, jotka tuottavat hyvinvointia, iloa ja kyvykkyyden tunnetta elämään.

Olen löytänyt merkityksellisyyden ja tarkoituksen burnoutin jälkeen. Minulle merkityksellisyyttä ja tarkoitusta luo ihmisten auttaminen elämässä eteenpäin ammatillisena opettajana ja uracoachingina.