fbpx

Miksi verkostoituminen on hyödyllistä?

Artikkelit

Verkostoituminen on vakiintunut osaksi työelämäntaitoja, joka toisilta sujuu luontaisesti ja toisilta nihkeästi. Verkostoituminen on vuorovaikutusta ja sosiaalisen verkoston laajentamista tutustumalla uusiin ihmisiin. Verkosto voi toimia sosiaalisena pääomana, sillä tarvittaessa ”joku tuntee aina jonkun” ja voi olla hyödyllistä, että sinut tunnetaan. Minulle verkostoituminen on sitä, että luon ja ylläpidän suhteita ihmisiin, joilta voin kysyä neuvoa ja pallotella ideoitani turvallisessa ympäristössä. Verkostooni kuuluu eri alojen asiantuntijoita sekä samanhenkistä porukkaa, joiden kanssa minulla on paljon yhteistä.

Oman identiteetin kehittäminen

Verkostostani on tullut osa sosiaalista identiteettiä ja sen kehittymistä. Olen solminut suhteita, joista on hyötyä, iloa ja tukea. Samaistuminen omaan referenssiryhmääni antaa minulle voimaa ja oikeanlaista statusta. Verkostoni auttaa minua avaamaan uusia ovia ja saamaan hyviä kontakteja. Oikeanlaiseen ryhmään kuuluminen tukee myös itsetuntoani, sillä kukapa meistä ei haluaisi kuulua menestyjien joukkoon.

Oppiminen toisen kokemuksista

Verkostoituminen on kasvattanut minua ihmisenä. Laajan verkoston kautta olen kuullut paljon tarinoita ihmisten kokemuksista erilaisissa organisaatioissa ja elämäntilanteissa. Uskon, että voin oppia jotakin jokaiselta, tapaamaltani henkilöltä. Toisen tarinan kuuleminen on auttanut minua ymmärtämään muita ihmisiä. Se on laajentanut perspektiiviä ja ymmärrystä yhteisöjen ja organisaatioiden tilanteiden samanlaisuuksista ja erilaisuuksista. Se auttaa suhteuttamaan minua omaan työ- ja elämäntilanteeseeni.

Mikään ei korvaa kasvokkaisviestintää

Ihmiset kommunikoivat keskenään enemmän kuin koskaan, eikä vuorovaikutus ole sidottu aikaa eikä paikkaan. Kasvokkaisviestintä on edelleen tärkeä osa verkostoitumista, varsinkin suhteen alkuvaiheessa. Kasvokkaisviestinnässä tutustut toiseen kaikilla aisteilla, eikä sitä voi täysin korvata verkkoviestinnällä. Olen solminut uusia kontakteja LinkedInin keskusteluryhmien ja Twitterin kautta. Myöhemmin, kun olen tavannut henkilön, niin keskustelun jatkaminen on ollut helppoa. On ihan sama, missä kanavassa verkostoidut, niin ole aina tunnistettava, aito itsesi.

Verkostoituminen on asia, jossa voi kehittyä. Muutama vuosi sitten minulta puuttuu asiantuntijaverkosto ympäriltäni. Ystäväni työskentelivät eri ammateissa ja toimialoilla, ja työelämän tärkeimmät kontaktit olivat kansainvälisiä. Lähdin mukaan järjestötoimintaan, jossa olen toiminut luottamustehtävissä yli seitsemän vuotta. Verkostoni sisältää laaja-alaista osaamistani. Autamme toisiamme niin työ- kuin yksityisasioissa. Olen innostanut naisia mukaan verkostoihin ja olen saanut positiivista palautetta, kun olen auttanut muita. Jaan  sosiaalisen median kautta verkostolleni mielenkiintoisia blogikirjoituksia, tutkimustuloksia, koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Uskon, että mitä enemmän autat muita, sitä enemmän muut auttavat sinua. Älä jää yksin! Verkostoidu!