fbpx

Muistiinpanoni Digitalist Thinkers Forumista 23.11.2016

Artikkelit

Aamun pimeydessä ja sateessa digitalistit valloittivat Tennispalatsin Scape-salin kuuntelemaan Villen sanaa ja uusimpia caseja. Aamupäivän puhujalista kohotti odotuksia. Päivän aloitti Finavian varatoimitusjohtaja Joni Sundelin, joka ytimekkäästi kertoi lentokentän laajentumisesta aikataulussaan ja siitä, että kasvu tulee Aasiasta, tarkemmin Kiinasta. Kiinalainen lentokentän asiakas kuluttaa vähintään 2-3 kertaa enemmän rahaa tullessaan Eurooppaan ja lähtiessään yli seitsenkertaisesti. Myöhemmin forumin aikana opin, että tekoäly suuntaisi myyntiponnistukset Kiinaan.

Päivän keynote -puhuja, tulevaisuudentutkija Risto Linturi toteaa, että emme voi valita lähdemmekö mukaan digitalisaatioon. Digitalisaatio on jo tullut vahvasti mukaan liike-elämään ja yhteiskuntaan ja se haastaa kaikki yhteiskunnan rakenteet. Jälkeenjäänyt lainsäädäntö estää innovaatioiden käyttöönoton yhteiskunnassamme. Linturi ehdotti, että kaikki julkisin varoin maksetun ja hankitun tiedon tulisi olla vapaasti jaettua tietoa. Koulutus muuttuisi niin, että omaehtoinen tai verkko-opetus voisi osaksi korvata perinteistä opetusta. Tutkinnonmäärittely tapahtuisi valtakunnallisella tasolla.

Tekoäly osana liiketoimintaa

Solitan Lassi Kurkijärven mukaan uudessa monimutkaistuvassa maailmassa yritysten organisaatioiden on muututtava: pomojen ja kontrollin aika on ohi.  Kaikkea ei voi enää hallita. Johdon avuksi tulee tekoäly, jota hyödynnetään päätöksenteon tukena.

Toni Korppi Salesforcelta kertoi, miten Salesforce hyödyntää tekoälyä myyntiorganisaation tukena. Salesforcen tekoälyn takana on yrityksen data kaikista kanavista. Tänä päivänä yritykset käyttävät alle 1% datasta liiketoiminnan kehittämiseen. Salesforcen myyntiä tukee tekoäly, joka kertoo, miten myynti sujuu tavoitteisiin nähden ja mihin asiakkaisiin tai toimialoihin myyntiponnistelut kannattaisi suunnata, jotta tavoitteet saavutettaisiin.

Avoin innovaatio vaatii empatiaa onnistuakseen

Industryhackingin Petri Vilen kokee, että industry hacking on uusi tapa ostaa ja myydä tuotekehitystä joustavasti esimerkiksi start-up yritysten ja vanhojen teollisuusyritysten kesken. Industry hacking voi onnistua, jos se on kirjattu yrityksen strategiaan ja johto on siihen sitoutunut. On tärkeää, että asiakasnäkökulma tuodaan mukaan innovaatiokilpailuun tai hackathoniin. Koska yritys ottaa talon ulkopuolisia mukaan yrityksen kehitystoimintaan, niin kehitysprosessiin tuodaan empatiaa, joka sitoo ulkopuoliset mukaan yhdessä tekemiseen. Petri heittikin ideaan, olisiko avoimesta innovaatiosta uudeksi suomalaiseksi vientituotteeksi?

Millenium board johdon neuvonantajana If Vakuutusyhtiöllä

Asiakaskeskeisessä yrityksessä valta ja vastuu siirtyvät sinne, missä asiakas kohdataan. Hyvänkin datan ongelmana saattaa olla tulevaisuusnäkemyksen puute. If Vakuutusyhtiö on vahvistanut asiakasymmärrystä käyttämällä Millenium Boardia johdon neuvonantajana. Sukupolvien välinen asiakaskäyttäytyminen ja odotukset eroavat niin hurjasti toisistaan, että milleniaalien ymmärtämistä on haluttu vahvistaa sukupolven edustajilla.

Ole #influencer1

Yrityskulttuuri lähtee johtamisen kulttuurista. Dinglen Juho Jokinen päätti päivän kertomalla puheenvuorollaan, miten yritys voi toimia kuin media. Ole siellä, missä tapahtuu ja kerro siitä omissa kanavissasi. Kerro koskettavia tarinoita, sillä ne jättävät muistijäljen. ja tuo sisältöä verkostollesi, sillä sitä on mediana toimiminen. Ole #influencer1