fbpx

Ryhmäcoaching

Positiviisen psykologian workshopit

Positiivinen psykologia on poikkitieteellinen tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisen optimaalista hyvinvointia, inhimillistä kukoistusta ja onnellisuutta. Positiivinen psykologia keskittyy vahvuuksiin, voimavaroihin, tunteisiin ja myönteisiin kokemuksiin. Tutkimusten mukaan positiivisten tunteiden lisääminen työpaikalla lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä vähentää vaihtuvuutta.

Ryhmässä tapahtuva valmennus mahdollistaa kokemusten ja oivallusten jakamisen ryhmäsi kanssa. Lisäksi ryhmä tuo positiivisen paineen oman tavoitteen kanssa työskentelyyn – et jää tekemisessä yksin.

Ryhmä toimii tietyn teeman, esimerkiksi hennkilökohtaisen /  tiimin hyvinvoinnin tai myönteisten tunteiden lisäämiseen, merkityksellisyyden lisääminen työpaikalla, tavoitteiden saavuttamisen tai uusien toimintatapojen omaksumisen ympärillä. Ryhmässä toimiminen oppii paitsi oivaltamaan uusia näkökulmia ja toimintatapoja omiin työelämän ongelmiin, niin se parantaa itsetuntemusta ja opettaa tavoitteellisuutta. Saat vielä kaupan päälle sosiaalisen tuen.

Positiiviseen psykologiaan pohjautuva ryhmäcoaching sopii tiimeille, naisryhmille tai työpaikoille. Teema tulee aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja se voi olla esim. itsensä johtaminen ja tavoitteiden saavuttaminen, muutoksen läpivienti, työilmapiirin parantaminen.

Kysy lisää:  kati@happycustomercompany.fi.

Itsensä johtamisen taidot: tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen (työ)elämässä

Itsetuntemus ja itsensä johtamisen taidot perustuvat kolmeen tärkeään peruskysymykseen: Kuka minä olen? Missä minä olen? ja Mihin olen menossa? Näihin kysymyksiin sisältyvät arvot, vahvuudet, tavoitteet ja unelmat ja aikaansaaminen. Kun ihminen tuntee itsensä, niin hän voi motivoida itsensä saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteet, jotka tukevat koko tiimin tavoitteita.

Itsensä johtamisen workshop sisältää, mm. itsenäisiä tehtäviä, ryhmäharjoituksia, läsnäoloharjoituksia.

Menesty vahvuuksilla työelämässä

Miksi vahvuudet ovat tärkeitä työelämässä? Martin Seligman VIA luonteenvahvuudet teoria ovat yksi positiivisen psykologian keskeisimpiä tutkimuskohteita, jonka tuloksena on tunnistettu 24 luonteenvahvuutta. Vahvuudet sisältyvät PERMA+H teorian E – engagement kohtaan, joka sisältää uppoutumisen ja läsnäolon. Kun ihminen tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksia, niin hän voi kokea työnimua ja päästä flow-tilaan eli olla oma paras versio itsestään. Tiiminvetäjä voi taas johtaa ja jakaa työtehtäviä ihmisten vahvuuksien mukaan.

Vahvuustyöskentely voi olla osa tiimipäivää, workshop tai webinaari. Niin workshop kuin webinnaari sisältävät vahvuuksien tunnistamisen itsessä ja muissa, läsnäoloharjoitteita  ja ennalta tehtävän vahvuustestin.

Myönteiset tunteet

Ihmisten tunteilla on suuri merkitys motivaatioon ja suoriutumiseen, eikä niistä voi välttyä työpaikalla. Tunteet vaikuttavat siihen, kuinka paljon työntekijällä on energiaa tai millaisia päätöksiä hän tekee. Työntekijöiden kokemilla tunteilla on havaittu olevan ratkaiseva vaikutus työtehtävien oppimiseen, luovuuteen, motivaatioon, ja tuottavuuteen.

Positiiviset tunteet laajentavat ajattelua ja tekevät siitä luovempaa, auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia, lisäävät valmiuksia toimia ja edistävät toipumista vastoinkäymisistä.

Tunteet vaikuttavat myös tiimien toimintaan. Erityisesti  tiimit, jotka puhuvat myös tunteista, toimivat tehokkaammin. Myönteiset tunteet workshopissa virittäydytään tunnelmaa, tehdään erilaisia harjoitteita ja interventioita, joilla voimme lisätä myönteisiä tunteita työpaikalla.