fbpx

Rakenna yhteisöllisestä tekemisestä voimavara

Artikkelit

Yhteisöllinen tekeminen on voimavara, joka kasvaa, mitä enemmän sitä käyttää. Yhteisöissä opimme sietämään erilaisuutta ja toimimaan verkostossa. Yhteisöillä on jokin tunnistettava tekijä, joka erottaa sen muista yhteisöistä. Yhteisöjen voima piilee siinä että, kun jokainen ryhmän jäsen tuo ainutlaatuisen osaamisen ryhmään, niin yhdessä tekemisen kautta opimme laajentamaan näkökulmaamme asioihin. Kun jokainen antaa vähän, niin kaikki saavat paljon.

Elämme ajassa, jossa tiedon ja ihmisten kohtaamiset korostuvat. Olen toiminut monta vuotta ammatillisissa yhteisöissä, joissa toimijoita yhdistää halu kehittyä ja kehittää yhteisön toimintaa. Olen oppinut sietämään erilaisuutta, hyväksymään sen ja oppinut toiselta asioita, joita en olisi oppinut, jos olisin jäänyt omaan poterooni. Minusta yhteisössä on parasta se, että siellä kehitetään toimintaan ja saavutetaan upeita päämääriä sekä verkostoidutaan laaja-alaisesti. Verkostoni on laajennut kaikenikäisiin ja eri aloilla työskenteleviin ihmisiin.

Yhteistyö vaatii avoimuutta ja luottamusta

Työn tuottavuus kasvaa, kun työpaikoilla tehdään yhteisöllisesti töitä. Teollisen vallankumouksen tuoma hiearkkia ja kontrolli kuolevat työpaikoilta pois, koska toimintamalli ei enää sovi verkostojen maailmassa. Yhdessä tekeminen joko yrityksen sisällä tai yrittäjäverkostoissa on nykyaikainen tapa tehdä töitä. Muutosvauhti on niin kova, että jokainen yksilö ja organisaatio tarvitsee yhteisöjä. Verkostojen kautta saamme riittävän tiedon asioista, jotka ovat meille tärkeitä. Avoin ja luotettava ilmapiiri ovat edellytyksenä, jotta verkosto toimii. Avoimessa verkostossa jokainen ymmärtää, että kaikkien pitää voittaa.

Yksilön vastuu lisääntyy

Työnantajien sitoutuneisuus työntekijöihin on vähentynyt kvartaalitalouden rattaissa. Organisaatiossa menestyminen vaatii sisäistä yrittäjyyttä. Kun toimintaympäristö muuttuu, on päivitettävä omia tietojaan. Työntekijä vastaa itse viime kädessä työkunnostaan ja fyysisestä hyvinvoinnista. Uskon, että sitoutuneisuus kokee uuden tulemisen, sillä ammattitaitoa ylläpitävistä, kokeneista työntekijöistä tulee pula.

Yhteisöllisten tilojen käyttö lisääntyy

Co-working eli yhteisöllisten työtilojen käyttö on lisääntynyt erityisesti yrittäjien keskuudessa. Yhteisöllisessä työtilassa jaetaan yhteisen työtilan lisäksi tietoa ja verkostoidutaan. Eri alojen yrittäjät saavat vertaistukea toisistaan ja sopivat yhteistyöstä. Se on win-win -tilanne kaikille osapuolille.