fbpx

Social employee – Työntekijälähettilyys innostaa työntekijää ja parantaa yrityskuvaa

Artikkelit

Työntekijälähettiläs, joka on innostunut työstään, on yrityksen vakuuttavin myyjä. Sosiaalisella aikakaudella vestinnästä on tullut osaksi jokaisen asiantuntijan toimenkuvaa. Markkinointiguru Mark Burgess kertoo kirjassa The Social Employee: How Great Companies Make Social Media Work, kuinka työntekijät ovat henkilökohtaisella toiminnalla sosiaalisessa mediassa muuttamassa yrityksen tapaa markkinoida, sitouttaa asiakkaita ja vaikuttaa positiivisesti yritysmielikuvaan. Työntekijöiden jakama sisältö voikin tavoittaa oman verkoston kautta uusia asiakkaita ja luoda bisnesmahdollisuuksia, joita yrityksen myynti ja viestintä ei tavoita perinteisin keinoin.

Inhimillistä ja uskottavaa viestintää

Ihmiset kohtaavat päivittäin kasvavan määrän viestejä, ja viestijät joutuvat käyttämään yhä enemmän resursseja saadakseen sanomansa perille. Työntekijöiltä lähtöisin oleva henkilökohtainen viestintä koetaan uskottavammaksi kuin yrityksen maksetut mainoskampanjat. Tutkimusten mukaan 90% kuluttajista ei luota mainontaan.Työntekijälähettiläät levittävät yrityksen arvomaailmaa ja viestejä asiakkaille, yhteistyökumppaneille, kilpailijoille ja mahdollisille työntekijöille tehokkaammin ja luontevammin kuin yritys itse. Työntekijälähettilyyttä tapahtuu aina, kun työntekijä kertoo jotakin työnantajastaan työpaikan ulkopuolella.

Työntekijöiltä lähtöisin oleva viestintä koetaan uskottavammaksi kuin yrityksen maksetut mainoskampanjat.

Työntekijälähettiläs on työpaikan ääni

Työntekijälähettiläs voi toimia muutosagenttina niin organisaation sisäisesti kuin ulkoisestimuutostilanteissa. Työssään viihtyvään työntekijään voi luottaa ja hän toimii esikuvana muille. Hän on sitoutunut organisaatioon ja hän osaa hyödyntää sisäisiä verkostoja.

Työntekijälähettiläs osaa sulavasti yhdistää yksityis- ja työelämän, osana arkielämää. Työntekijälähettiläs toimii yrityksen autenttisena käyntikorttina missä tahansa hän liikkuukin. Hän viestii uskottavasti organisaation arvoista, joihin hän on sitoutunut, laajalle verkostolleen. Työntekijälähettiläiden sisällöt toimivat, kun hänellä on aito halu auttaa verkostoa ja jakaa heille mielenkiintoista sisältöä. Ketään ei kiinnosta ihminen, joka on kiinnostunut vain oman etunsa tavoittelusta.

Brändi- ja työnantajamielikuvan edistäjä

Työntekijälähettiläiden hyöty työnantajalle on positiivisen brändi- ja yritysmielikuvan vahvistuminen henkilökunnan luomien mielikuvien avulla. Työnantajan työnantajakuva paranee ja sen myötä rekrytointi helpottuu. Yritys houkuttelee huippuosaajia joukkoonsa, kun lahjakkaat kandidaatit hakeutuvat yritykseen töihin. Myynti ja liidit kasvavat, sillä työntekijälähettiläät tavoittavat potentiaalisia asiakkaita, joihin yrityksen myynninedistämistoimenpiteet eivät kohdistu. Varsinkin B2B-myynnissä sosiaalisen mediassa toimiminen oikealla tavalla parantaa yrityksen mahdollisuuksia päästä mukaan asiakkaan toimittajaehdokkaaksi. Työtekijälähettiläiden tekemä viestintä on yritykselle myös kustannustehokasta.

Työntekijälähettilään hyödyt

Työntekijälähettiläs rakentaa henkilöbrändiä viestimällä innostuneesti hänen sydäntä lähellä olevista asioista. Aktiivinen someviestintä auttaa häntä laajentamaan ajattelua, syventämään osaamista ja rakentamaan asiantuntijuutta ja verkostoa. Somessa voi itse valita, kenen kanssa haluaa keskustella ja jakaa ajatuksia. Työntekijälähettiläs saa tunnustusta aktiivisuudesta, joka kumpuaa hänestä luontaisesti. Keskity omiin vahvuuksiin ja jatka niiden vahvistamista. Työntekijälähettilyys on panostus tulevaisuuteen, sillä työntekijän asiantuntijuudesta ja persoonasta rakentuu selkeä kuva osaajasta ja hänet muistetaan.

Työntekijälähettiläs rakentaa henkilöbrändiä viestimällä innostuneesti hänen sydäntä lähellä olevista asioista.

 Läpinäkyys, ohjeistus ja uskallus

Työntekijälähettiläsohjelman lanseeraus vaatii organisaatiolta läpinäkyvyyttä ja uskallusta hypätä tuntemattomaan, sillä työntekijöiden viestintää sosiaalisissa alustoissa ei voi täysin hallita. Organisaatio tuottaa monipuolista sisältöä, jota voi jakaa vapaasti. Työntekijälähettilyysohjelman tueksi laaditaan sosiaalisen median ohjeistus, jossa rohkaistaan työntekijöitä viestimään heille luontaisissa kanavissa. Viestintäkanavia voivat olla bloggaaminen, instaaminen, twittaaminen ja asiantuntijaverkostoissa näkyminen. Jotta työntekijälähettiläät pysyvät innokkaina, niin aktiivisia viestijöitä palkitaan ja työntekijälähettiläitä koulutetaan viestimään entistä paremmin esim. järjestämällä workshoppeja. Sitten rohkeasti viestimään!