fbpx

Työelämä muuttuu! 4 syytä verkostoitua työelämässä

Artikkelit

Suomalaiset kokevat, että verkostoituminen auttaa menestykseen, mutta harva kokee toimintatapaa omakseen. Nykyaikana työskennellään ajasta ja paikasta riippumatta, ja keskeisessä roolissa ovat liikkuvuus, joustavuus ja verkostot. Sitran teettämän Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimuksen mukaan tulevaisuuden työelämän osaamistaitoja ovat mm. luovuus ja vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot. Verkostoituminen koetaan vaikeaksi, koska se vie aikaa, eikä ymmärretä, miksi pitäisi verkostoitua. Vieraiden ihmisten kohtaaminen on vaikeaa, eikä itseluottamuksen puute paranna tilannetta.

Verkostoituminen on prosessi, joka alkaa ihmisten kohtaamisesta. Suhde lähtee kasvamaan ja sillä rakennetaan luottamusta. Verkostoituminen ei ole pelkkää LinkedIn-kontaktien metsästystä tai verkostoitumistilaisuuksissa juoksemista, jos se ei johda mihinkään. Työelämässä tehokas business networking on parhaimmillaan kumpaakin osapuolta hyödyttävä suhde. Sinulla on ennen kaikkea neljä syytä verkostoitua:

1. Verkostoituminen parantaa mahdollisuuksiasi tulla löydetyksi.

Digitalisaation alulle sysäämä työelämän murros on muuttanut työnhaun dynamiikkaa ja toimintatapoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinun pitäisi näkyä sekä ammatillisissa tilaisuuksissa ja olla läsnä somekanavissa. Verkostoituminen on paljon helpompaa kuin 10 vuotta sitten, jolloin verkostoituminen tapahtui ainoastaan työpaikolla, ammatillisissa tilaisuuksissa ja järjestöissä. Mieti, miten jäät mieleen.

Tarvitset hyvän virtuaalisen profiilin LinkedIniin. Jos et kerro muille osaamisestasi ja aikaansaannoksista, niin kukaan ei tiedä, missä olet hyvä. LinkedIn-profiilin lisäksi sinun tulisi näkyä verkossa ja luoda omaa tarinaasi kommentoimalla, kyseenalaistamalla ja jakamalla muille henkilöbrändisi mukaista tietoa. Muita tärkeitä sosiaalisen median kanavia ovat Facebook, Instagram ja Twitter.

2. Verkostoituminen luo mahdollisuuksia.

Uusiin ihmisiin tutustuminen avaa portteja heidän verkostoonsa. Kuulet avoimista työpaikoista tai yhteistyömahdollisuuksista oman verkostosi kautta. Vain joka neljäs työllistyy avointa paikkaa hakemalla. Kokeile ja valitse eri verkostoitumisryhmiä: perinteiset ammattijärjestöt ja -yhdistykset, BNI, Nuorkauppakamari, Rotarit, nais- ja miesverkostot ja hyväntekeväisyysjärjestöt. Voit verkostoitua vain olemalla aktiivinen toimija verkostossasi. Suosittelun voimaa ei väheksyä.

3. Verkostoitumalla kasvatat ja vahvistat omaa verkostoa.

Kuulumalla johonkin ryhmään leimaat itsesi. Valitse siis, mihin ryhmään tai heimoon haluat kuulua. Kun verkostoidut toimialasi ajatusjohtajien kanssa, niin saat viimeisimmän tiedon, mitä alallasi tapahtuu. Samalla luot henkilöbrändiä verkostosi kautta.

4. Verkostoitumalla saat tietoa ja vastauksia omiin haasteisiin.

Verkostoissa keskustellaan, vaihdetaan kokemuksia, annetaan neuvoja ja vinkkejä. Sosiaalisessa mediassa jaetaan mielenkiintoisia blogeja ja tutkimuksia, tapahtumia sekä käydään keskusteluja päivänpolttavista asioista. Seuraamalla vähintään yhtä sosiaalisen median kanavaa ja osallistumalla ammatillisiin tilaisuuksiin, pysyt ajan tasalla, mitä toimialallasi tapahtuu.