fbpx

Uracoach auttaa työelämän risteyskohdassa

Artikkelit

Psykoterapeutti Christel Abborre pyysi minua kirjoittamaan vieraskynään Facebookin Sinulle-ryhmässä uracoachingista hyvinvointipalveluiden asiakkaille. Jaan kirjoituksen omalla kotisivullakin, jos pohdit uracoachin palveluiden käyttämistä.

Moni pohtii uutta suuntaa elämälle näin vuoden vaihteessa. Seitsemän vuotta sitten vaihdoin markkinointi- ja valikoimahallinnan tehtävät lopullisesti opetus- ja valmennustehtäviin, enkä ole katunut päätöstäni ollenkaan. Sitä ennen olin kotona kuusi pitkää vuotta toipumassa burnoutista ja pohtimassa uutta suuntaa elämälleni. Epävarmuus kalvoi, kun taloudellisesti oli tiukkaa ja ystävät vähissä.

Itsensä määrittäminen uudelleen keski-ikäisenä oli vaikeaa. Uuden suunnan löytämiseen sain apua lähipiiriltä: yksi ohjasi mukaan naisryhmään, toinen ehdotti opetustyötä ja kolmas kannusti ja tuki. Pidin mieleni avoimena, sillä kaikestahan voi oppia jotakin. Aktiivisuus järjestömaailmassa ja ammattitaidon ylläpitäminen auttoivat minua työllistymään pitkän tauon jälkeen. Erityisesti sosiaalinen tuki auttoi minua jaksamaan eteenpäin. Merkitystä elämään toi perhe ja järjestötyö. Nykyisin autan muita elämässä eteenpäin coachingin keinoin.

Mitä on uracoaching?

Uracoaching on tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa uracoach auttaa asiakasta kirkastamaan ammatti-identiteetin, vahvistamaan itsetuntemusta ja oivalluttaa hänet oikealle urapolulle. Olennaista coachingissa on se, että tekeminen on tavoitteellista ja asiakas kehittyy coachingprosessin aikana. Uracoachingin perustuu luottamukseen.

Coaching voi luoda ahaa-elämyksiä ja uutta motivaatiota ottaa ohjat käsiin selkeän työnhakustrategian avulla, kun osaamisen sanoittaminen ja työnhakuun liittyvät haasteet tuntuvat ylivoimaisilta. Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, aikuiskasvatustieteistä, urheiluvalmentamisesta, johtamistieteistä ja siinä hyödynnetään mm. NLP:tä (www.lifecoachacademy.fi.).

Mitä hyötyä uracoachingista on?

  • Coachingprosessin aikana valmennettavan itsetuntemus lisääntyy ja tietoisuus omista kyvyistä vahvistuu.
  • Uracoachingissa kannustetaan valmennettavaa ottamaan vastuuta omista valinnoista. Coach ohjaa mielekkään uratavoitteen asettamisessa.
  • Uracoachin avulla valmennettava oivaltaa osaamisesta ja kokemuksesta uusia näkökulmia, joita hän voi hyödyntää toisella alalla tai valmennettava saa vahvistusta ajatuksilleen.
  • Uracoach auttaa valmennettavaa päivittämään työnhaun dokumentit.
  • Uracoach ohjaa coachingprosessia ratkaisukeskeisesti.
  • Uracoach antaa valmennettavalle henkilökohtaisen tuen muutosprosessissa.