fbpx

Coaching ja uravalmennus

Mitä on uracoaching?

Uracoaching eli uravalmennus coachingin keinoin on tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa uracoach auttaa valmennettavaa kirkastamaan ammatti-identiteetin, vahvistaa itsetuntemusta ja oivalluttaa hänet mielekkäälle urapolulle. Coachin tehtävä on auttaa valmennettavaa löytämään vastaukset coachingprosessin aikana. Olennaista coachingissa on, että tekeminen on tavoitteellista ja asiakas kehittyy coachingprosessin aikana.

Uracoachin kanssa on turvallista pohtia työuraa ja seuraavaa askelta työelämässä. Uravalmennuksen laajuus vaihtelee yksittäisistä tapaamisista useamman tapaamisen prosesseihin aihealueesta ja tarpeestasi riippuen. Yksittäisen ja rajatun aiheen käsittelyn, kuten cv:n muokkaamisen tai haastatteluun valmistautumisen, voimme hoitaa tehokkaasti yhdellä tapaamisella. Yksilöllinen uracoaching-valmennus lähtee visiosta uratavoitteesta sekä itsetuntemuksesta, työnhaun dokumenttien laatimisesta ja etenemissuunnitelman tekemisessä. Keskustelujen tukena käytetään välitehtäviä tilanteen kartoittamiseksi. Prosessi aloitetaan veloituksettomalla alkukartoituksella. Uracoaching toteutetaan virtuaalisesti Skypen tai Teamsin välityksellä. Helsingissä on mahdollisuus myös lähivalmennukseen. Hinnat yksityisasiakkaille:

 • Uracoaching, 4 kertaa 570 euroa
 • Uracoaching, 6 kertaa 840 euroa

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%). Valmennuksen kesto on 50 min per kerta. Suositeltava tapaamisväli on 2-3 viikkoa. Valmennuspaketti sisältää henkilökohtaisen valmennustapaamisen lisäksi aloituskeskustelun 30 min,  vahvuustestin, välitehtäviä ja jatkuvan sähköpostituen valmennusprosessin aikana.

Olen International Coaching Federationin jäsen ja sitoudun noudattamaan ICF:n eettistä ohjeistusta.

Uracoaching auttaa

Mitä uracoachingissa tapahtuu?

Tehtäväni on auttaa sinua coachingin keinoin saamaan uutta näkökulmaa työtilanteeseen, löytämään motivaatiolähteesi, vahvuutesi ja tunnistamaan osaamisesi, asettamaan uusia, merkityksellisiä tavoitteita sekä löytämään keinot edetäksesi kohti mielekästä työuraa. Toimintani perustuu luottamukseen ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen. Kun käytät aikaa työurasi suunnitteluun ja etenet askel kerrallaan, niin hyödyt siitä vielä vuosia eteenpäin.

Neljän kerran henkilökohtainen valmennus sisältää

 • Veloitukseton alkukartoitus 30 min
 • Nykytila-analyysin, mikä sinua motivoi työelämässä ja vision unelmatyöpaikasta
 • Tunnistat vauhvuutesi sekä osaamisen ja taitojen sanoittaminen selkeään muotoon
 • Osaat laatia kohdistetun cv:n ja työpaikkahakemuksen sekä asiantuntijuutta korostavan LinkedIn-profiiin.
 • Sinulla on selkeä työnhakustrategia ja askeleet kohti tavoitetta
 • Työnhakuvälineiden päivitys (hakemus, cv, linkedin) 50 minTyönhakustrategia ja askeleet kohti tavoitetta. 50 min.

Neljän tapaamisen paketti sopii erityisesti sinulle, jos olet etenemässä työuralla tai vaihtamassa työpaikkaa. Edellisestä työpaikan vaihdosta saattaa  olla muutama vuosi. Haluat tunnistaa työn kannalta tärkeimmät vahvuudet ja sanoittaa osaamisen myyvään muotoon. Saat myös selkeän tavoitteen ja työhakustrategian, sekä yksilölliset vinkit työnhakuun ja työnhakuvälineiden laadintaan.

Kuuden henkilökohtaisen valmennustapaamisen jälkeen edellisten lisäksi sinä

 • tunnistat, miten arvosi ohjaavat sinua kohti mielekästä työuraasi
 • olet pohtinut työelämäsi kaarta syvällisesti ja tunnistanut sieltä tärkeitä motivaatiotekijöitä
 • Tiedät, miten jatkaa opintoja tai mistä saat sparrausta yrittäjyyteen.
 • ja osaat valmistautua haastatteluihin ja tapaamisiin.

Laajempi paketti sopii erityisesti sinulle, joka haluat muuttaa jotakin oleellista työssä tai vaihtaa työtehtäviä. Kuuden kerran jälkeen olet saattanut löytää uuden suunnan työelämässä, jatkaa opintoja tai ryhtyä yrittäjäksi. Laajemmassa paketissa keskitymme muutoksen ja tavoitteen lisäksi henkilökohtaisiin arvoihin ja motivaatiolähteisiin ja asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä työelämässä.

Paketin ostajalle lisäcoaching-tapaamiset 120 euroa / kerta.

Mitä hyötyä uracoachingista on?

 • Coachingprosessin aikana valmennettavan itsetuntemus lisääntyy ja kirkastuu sekä tietoisuus omista kyvyistä vahvistuu.
 • Uracoachingissa kannustetaan valmennettavaa ottamaan vastuuta omista valinnoista. Coach ohjaa mielekkään uratavoitteen asettamisessa.
 • Uracoachin avulla valmennettava oivaltaa osaamista ja kokemusta uusia näkökulmia, joita hän voi hyödyntää toisella alalla tai valmennettava saa vahvistusta ajatuksilleen.
 • Uracoach auttaa valmennettavaa tuomaan esiin ammatillista osaamista kohtaamisissa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Uracoach auttaa valmennettavaa päivittämään työnhaun dokumentit.
 • Uracoach ohjaa coachingprosessia ratkaisukeskeisesti.
 • Saat uracoachilta henkilökohtaisen tuen muutosprosessissa.
Uracoaching tehostaa työnhakua.
lInkedin henkilöprofiili

Työpaikkahaastatteluun valmentautuminen

Työpaikkahaastatteluun valmistautuminen

Työpaikkahaastatteluvalmennus on sinulle, joka olet jo mukana rekrytointiprosessissa. Valmennuksen jälkeen tunnistat valmennuksen tärkeyden, ymmärrät työnantajan näkökulman ja osaat huomioida sen omassa roolissasi haastattelussa. Valmennus sisältää:

 • Tutustuminen asiakkaan taustoihin: cv, Linkedin, ehkä myös vanhaan hakemukseen.
 • Tutustuminen yrityksen taustoihin ja avoimeen tehtävään, sekä sopivien työpaikka-haastattelukysymysten pohtiminen. Asiakas toimittaa minulle hakemustekstin.
 • 1,5 h työnhaun valmennus: kommentit työnhakuvälineisiin ja harjoitus haastatteluun + vinkit siihen
 • Wrap-up haastattelun jälkeen (15 min).

Hinta 250 euroa, joka sisältää veloituksettoman aloituskeskustelun.

Työnhakusparraus