fbpx

Coaching ja uravalmennus

Mitä on uracoaching?

Uracoaching eli uravalmennus coachingin keinoin on tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa uracoach auttaa valmennettavaa kirkastamaan ammatti-identiteetin, vahvistaa itsetuntemusta ja oivalluttaa hänet mielekkäälle urapolulle. Coachin tehtävä on auttaa valmennettavaa löytämään vastaukset coachingprosessin aikana. Olennaista coachingissa on, että tekeminen on tavoitteellista ja asiakas kehittyy coachingprosessin aikana.

Uracoachin kanssa on turvallista pohtia työuraa ja seuraavaa askelta työelämässä. Yksilövalmennus alkaa itsetuntemuksesta, uratavoitteen asetannassa ja etenemissuunnitelman tekemisessä. Keskustelujen tukena käytetään välitehtäviä tilanteen kartoittamiseksi. Prosessi aloitetaan veloituksettomalla alkukartoituksella. Mahdollisuus myös virtuaalicoachingiin joko puhelimen, Skypen tai Teamsin välityksellä.

 • Uracoaching, 3 kertaa 480 euroa
 • Uracoaching, 5 kertaa 750 euroa
 • Uracoaching, 8 kertaa 1,120 euroa

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tapaamisen/etävalmennuksen kesto on 60 min. Suositeltava tapaamisväli on 2-3 viikkoa.  Valmennuspakettiin sisältyy myös vahvuustestin, välitehtäviä ja jatkuvan sähköpostituen.

Olen International Coaching Federationin jäsen ja sitoudun noudattamaan ICF:n eettistä ohjeistusta.

Uracoaching auttaa

Mitä uracoachingissa tapahtuu?

Tehtäväni on auttaa sinua coachingin keinoin saamaan uutta näkökulmaa työtilanteeseen, löytämään motivaatiolähteesi, vahvuutesi ja tunnistamaan osaamisesi, asettamaan uusia, merkityksellisiä tavoitteita sekä löytämään keinot edetäksesi kohti mielekästä työuraa. Toimintani perustuu luottamukseen ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen. Kun käytät aikaa työurasi suunnitteluun ja etenet askel kerrallaan, niin hyödyt siitä vielä vuosia eteenpäin.

3 (virtuaali)tapaamisen jälkeen sinulla on

 • sinulla on selkeä uratavoite ja työnhakustrategia
 • tunnistat vahvuutesi ja olet kirkastanut osaamisesi ja taidot selkeään muotoon
 • osaat laatia kohdistetun cv:n ja työpaikkahakemuksen sekä laatia asiantuntijuutta korostavan LinkedIn-henkilöprofiiin.

Kolmen tapaamisen paketti sopii erityisesti sinulle, joka haluaa tunnistaa työn kannalta tärkeimmät vahvuudet ja sanoittaa osaamisen myyvään muotoon. Saat myös selkeän tavoitteen ja työhakustrategian, sekä yksilölliset vinkit työnhakuun ja työnhakuvälineiden laadintaan.

5 (virtuaali)tapaamisen jälkeen edellisten lisäksi sinä

 • tunnistat, miten arvosi ohjaavat sinua kohti mielekästä työuraasi
 • olet pohtinut työelämäsi kaarta syvällisesti ja tunnistanut sieltä tärkeitä motivaatiotekijöitä
 • tunnistat tärkeimmät työnhakumenetelmät ja -kanavat
 • ja osaat valmistautua haastatteluihin ja tapaamisiin.

Laajempi paketti sopii erityisesti sinulle, joka haluat muuttaa jotakin oleellista työssä tai vaihtaa työtehtäviä. Viiden kerran jälkeen olet saattanut löytää uuden suunnan työelämässä, jatkaa opintoja tai ryhtyä yrittäjäksi. Laajemmassa paketissa keskitymme tavoitteen ja työnhakustrategian lisäksi henkilökohtaisiin motivaatiolähteisiin ja asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä työelämässä.

Paketin ostajalle lisäcoaching-tapaamiset 120 euroa / kerta.

Mitä hyötyä uracoachingista on?

 • Coachingprosessin aikana valmennettavan itsetuntemus lisääntyy ja kirkastuu sekä tietoisuus omista kyvyistä vahvistuu.
 • Uracoachingissa kannustetaan valmennettavaa ottamaan vastuuta omista valinnoista. Coach ohjaa mielekkään uratavoitteen asettamisessa.
 • Uracoachin avulla valmennettava oivaltaa osaamista ja kokemusta uusia näkökulmia, joita hän voi hyödyntää toisella alalla tai valmennettava saa vahvistusta ajatuksilleen.
 • Uracoach auttaa valmennettavaa tuomaan esiin ammatillista osaamista kohtaamisissa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Uracoach auttaa valmennettavaa päivittämään työnhaun dokumentit.
 • Uracoach ohjaa coachingprosessia ratkaisukeskeisesti.
 • Saat uracoachilta henkilökohtaisen tuen muutosprosessissa.
Uracoaching tehostaa työnhakua.
lInkedin henkilöprofiili

Työnhaku- ja haastatteluvalmennus

Työpaikkahaastattelu valmennus

Työpaikkahaastatteluvalmennus on sinulle, joka tiedät, mitä haluat. Valmennuksen jälkeen tunnistat valmennuksen tärkeyden, ymmärrät työnantajan näkökulman ja osaat huomioida sen omassa roolissasi haastattelussa. Valmennus sisältää:

 • Tutustuminen asiakkaan taustoihin: cv, Linkedin, muu some, ehkä myös vanhaan hakemukseen (30 min).
 • Yrityksen taustoihin ja avoimeen tehtävään tutustuminen, sekä sopivien työpaikka-haastattelukysymysten pohtiminen avoimeen tehtävään. Asiakas toimittaa minulle hakemustekstin (30 min).
 • 1,5 h työnhaun valmennus: kommentit työnhakuvälineisiin ja harjoitus haastatteluun + vinkit siihen
 • Wrap-up haastattelun jälkeen (15 min).

Hinta 320 euroa, joka sisältää veloituksettoman aloituskeskustelun.

Työnhakusparraus
Valikko