fbpx

Verkostoitumisen merkitys kasvaa työelämässä

Artikkelit

Verkostoituminen eli business networkingin merkitys kasvaa työelämässä, sillä kukaan meistä ei tiedä, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan. Uusi työelämä on sirpaleista, yrittäjämäistä ja monimuotoista. Sitä tehdään monessa roolissa yhtä aikaa, eripituisissa pätkissä. Olemme vastuussa itse työllistymisestämme entistä enemmän. Uusi projekti tai työ löytyy useimmiten oman verkoston kautta. On kaikkien etu jos ihmisten vahvyydet ja potentiaalit saadaan paremmin käyttöön kaikkialla. Työelämäkulttuurin pitää tukea, sallia ja hyödyntää monimuotoisuutta paremmin. Pidä siis huolta verkostostasi.

Liikkuminen yli perinteisten työroolien

Liikkuminen joustavasti yli perinteisten työroolien tulisi olla joustavampaa kuin nykyisin. Maailma muuttuu niin nopeasti, että osa töistä kuihtuu pois ja uusia töitä syntyy. Lineaarisen, aikaan ja paikkaan sidotun työn tekemisen aika alkaa olla ohi.

Halutaan, että työ ja työnantaja vastaavat omia arvoja. Nykyinen työ ei ehkä anna sinulle merkitystä elämään. On kaikkien etu saada ihmisen vahvuudet ja potentiaali paremmin käyttöön. Työn merkityksellisyys lisääntyy myös muissa ikäryhmissä kuin milleniaaneilla.

Olen ottanut vahvuuteni käyttöön, sillä koin, että en pystynyt hyödyntämään niitä perinteisessä työelämässä. Yrittäjänä teen ensisijaisesti LinkedIn-konsultointia ja valmennuksia, mutta myös uracoachingia ja opettajansijaisuuksia. Monipuolinen työ tuo minulle merkityksellisyyttä, en voisi tehdä vain yhtä työtä enää. Arvostan, saan valita, kenen kanssa työskentelen ja milloin olen lomalla. myös työn tuomaa vapautta.

Yrittäjäpohjainen työ lisääntyy

Kokeileva, yrittäjäpohtainen työ lisääntyy. Jokainen vastaa henkilökohtaisesti siitä, miten työllistyy. Vastuun lisäksi tulee myös vapaus ja merkityksellisyys. Uusi työ löytyy oman verkoston kautta, sillä puhelimeen ja sähköpostiin vastaaminen on vähentynyt merkittäväksi.

Suomessa valtio kannustaa ihmisiä perustamaan yrityksiä esim. starttirahan ja yritysneuvonnan turvin. Vuonna 2016 yrittäjien määrä oli 283 563, joista mikroyrityksiä eli alle 10 työntekijän yrityksiä oli 264 519 eli 93,3 prosenttia (lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2016). Henkilökohtaisesti voin suositella YritysHelsingin palveluita, joita hyödynsin aloittelevana yrittäjänä.

Yrittäjyys tarkoittaa myös uskallusta yrittää ja välillä epäonnistua. Jos ei koskaan kokeile uutta, niin mitään uutta ei voi syntyä. Etkä myös tiedä, missä olet parhaimmillasi. Työn merkityksellisyys kasvaa myös vanhemmilla ikäryhmillä: halutaan tehdä arvojen mukaista työtä. Yrittäjänä voit valita asiakkaat, joiden kanssa haluat tehdä töitä ja tehtävät, jotka sopivat sinulle parhaiten.

Oppiminen verkostojen kautta

Moninainen verkosto altistaa uusille näkemyksille ja tiedolle. Verkostot voivat olla virtuaalisia someverkostoja tai tavoitteisin, työelämään tai kehittymiseen liittyviä verkostoja. Myös vanhoja ystävyysverkostoja ei saa väheksyä. Nämä ihmiset tuntevat sinut aidoimmillaan ja he voivat myös ohjata sinua oikeaan suuntaan.

Näkemysten vaihto ja oman näkemyksen argumentointi saattaa johdattaa uuteen oivallukseen. Vuorovaikutus verkoston kanssa voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Tietoa jaetaan runsaasti verkostoissa, esim. kirja- ja tapahtumavinkkejä, kehutaan osaajia ja jaetaan tutkimustietoa ja blogikirjoituksia. . Verkostoihin panostaminen / Vuorovaikutus verkoston kanssa Jokainen valitsee itse verkostonsa, joissa haluaa olla mukana ja vaikuttaa.

Erityisosaamisen kysyntä kasvaa

Erityisosaamisen kysyntä kasvaa, sillä työn rikkonaisuutta lisää yritysten tarvetta olla muutoskykyinen suhdanteissa. Erityisosaajia palkataan projektikohtaisesti yrityksen ja työntekijöiden verkostoista. Tästä tyypillinen esimerkki on hackathon tapahtumat, jossa joukko ihmisiä kokoontuu fasilitoidusti ja määrätyksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Yrittäjälle on tärkeää pitää laajaa verkostoa alustana uusille toimeksiannoille.

Yrittäjälle verkosto on myös heimo, johon tukeutua ja jonka kanssa vaihtaa ajatuksia ja näkemyksiä, sekä oppia yhdessä uutta. Minulle verkostot ovat tärkeitä ammatillisen kehittymisen näkökulmasta, sillä haluan koko ajan kehittyä ja oppia uutta, tekemään nykyisen työni paremmin ja tuottaa lisäarvoa asiakkailleni. Uskon, että verkostojen kautta tulee tulevaisuuden bisnes. Parempi verkosto, parempi bisnes.